Đã đăng vào 09-02-2020

Công ty sửa chữa điện nước Yến Anh

CÁCH TÍNH HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN MỚI NHẤT NĂM 2020
-----------
Căn cứ tính tiền điện:
-Lượng điện thực tế khách hàng sử dụng trong kỳ ghi chỉ số (GCS)
-Số ngày sử dụng điện thực tế (số ngày giữa hai kỳ GCS)
-Biểu giá bán điện
Cách tính sản lượng tiêu thụ điện theo giá cũ và giá mới:
-Đối với khách hàng thực hiện ghi chỉ số công tơ tại thời điểm thực hiện giá mới (chốt chỉ số): Sản lượng tính giá cũ căn cứ vào chỉ số ghi được tại thời điểm bắt đầu thực hiện giá mới và chỉ số công tơ của kỳ GCS trước liền kề. Sản lượng tính giá mới căn cứ vào chỉ số ghi được tại thời điểm bắt đầu thực hiện giá mới và chỉ số công tơ của kỳ GCS hiện tại.
-Đối với khách hàng ký hợp đồng mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt và khách hàng không thực hiện được việc GCS công tơ tại thời điểm thực hiện giá mới, sản lượng điện để tính giá cũ và giá mới như sau:
+Sản lượng tiêu thụ điện tính giá cũ = S/T . Nc (Kwh)
Sản lượng tiêu thụ điện tính giá mới = S - Sản lượng tiêu thụ điện tính giá cũ
+ S: sản lượng tiêu thụ điện trong tháng tính tiền
+ T: Số ngày sử dụng điện thực tế (tính từ ngày GCS của tháng trước liền kề đến ngày GCS của tháng tính tiền) (ngày)
+ Nc: Số ngày tính giá cũ (tính từ ngày GCS của tháng trước liền kề đến ngày thực hiện giá mới) (ngày)
Nhận báo giá
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.